kako zameniti automatski osigurač

Kako Zameniti Automatski Osigurač

Kako zameniti automatski osigurač po principu uradi sam? Da bi ste sami izvršili zamenu automatskog osigurača potrebno je da imate osnovna znanja o električnim instalacijama. Ako vam je pregoreo automatski osigurač u nastavku teksta objasnićemo ceo postupak njegove zamene. 

Kako zameniti automatski osigurač?

Automatski osigurač ima funkciju da u slučaju prespajanja strijnih vodova ili prepoptećenja instalacije prekine strujno kolo. To je ona situacija kada automatski osigurač iskače. Prvo što treba da uradite je da podignete ručicu osigurača u gornji položaj. U slučaju da se ručica odmah spusti ili ne može se podići, mora se zameniti osigurač. Jačina automatskih osigurača je od 6. do 25. ampera. Koji će osigurač napajati strujom električne uredjaje zavisi od potrošača. Za napajanje električnom energijom TA peći, bojlera, električnog šporeta po propisanoj regulativi postavljaju se automatski osigurači jačine 16 A. Za rasvetu dovoljni su osigurači snage 10 A. Ukoliko su električni uredjaji ispravni a automatski osigurač iskače razlog tome je oslabljeni kointakti u samom osiguraču. Tada je neizbežna zamena osigurača. Potrebno vreme da se uradi zamena automatskog osigurača je oko 10. minuta. Sledi detaljan opis kako zameniti automatski osigurač.

Zamena automatskog osigurača

Bez obzira da li je vaš osigurač marke Eaton, Schneider, ETI, Elmark ili Legrand zamena automatskog osigurača se radi na isti način. Novi osigurač koji postavljate mora biti iste amperaže kao osigurač koji se menja.

Skidanje osigurača sa razvodne table

Prvo što treba uraditi je da isključite struju na glavnom osguraču ( limitatoru) koji se nalazi ispod strujomera

Zatim otvorite masku od table sa automatskim osiguračima

Skinite nesipravna osigurač sa šine tako što će te odvnuti šrafove koji se nalaze na samoj šini

Da bi otkačili žicu sa gornje strane osigurača potrebno je da otpustite stezaljku to jest šraf

Zatim šrafcigerom pritisnite nosač osigurača koji se nalazi na donjoj strani i tako će se osigurač osloboditi sa šine

Postavljanje automatskog osigurača u tablu

Novi automatski osigurač postavite na šinu a zatim nosač osigurača stegnite

Sa gornje strane osigurača ubacite strujnu žicu i dotegnite šraf

Na kraju je potrebno stegnuti donji šraf za šinu

Nako što ste postavili osigurač potrebno je uključiti dotok struje a to ćete uraditi tako što podižete polugu na limitatoru u gornji položaj. Da ste sve uradili pravilno proverićete glinericom. Glinericom dodirnite šraf na gornjoj strani osigurača i ukoliko glinerica sveti ceo postupak je uradjen pravilno.

Kako zameniti automatski osigurač – Savet

U tekstu iznad dali smo objašnjenje kako zameniti automatski osigurač. Ako vam zamena osigurača deluje komplikovano ili niste sigurni da posao možete obaviti sami, možete pozvati naš elektro servis. Zamena automatskog osigurača je usluga koju naš električar pruža klijentima svakodnevno. Cena zamene osigurača iznosi od 2.000 dinara. Nudimo profesionalnu i kvalitetnu elektro uslugu koju izvodimo na bezbedan i pravilan način. Ako vam treba zamena osigurača ili ugradnja table sa automatskim osiguračima pozovite nas.